עמותת יד רחל מובילה בפיתוח והפעלת
תוכניות חינוכיות וטיפוליות לילדים במצבי סיכון ולמשפחותיהם
המאפשרות להם להתמודד ביתר הצלחה עם אתגרי החיים

יד רחל שמה לה למטרה בעבודתה הטיפולית לחולל ולהבנות יצירת קשר של מדריך/מטפל – ילד/מטופל והפיכת קשר זה למשמעותי ממקום של חמלה והכלה.

לתרומות