IMG-20160202-WA0008

הילדים כשותפים במועדוניות "יד רחל"

אחת המטרות ששמנו לנו לקדם השנה במועדוניות הטיפוליות של "יד רחל"' במרכז ובדרום היתה "שיתוף הילדים" בהחלטות ובתהליכים הטיפוליים השונים וגם בשגרה. כחלק מכך, הילדים הוזמנו לשיחות בטרם נערכו ועדות מקצועיות אודותם בכדי לשמוע ולהשמיע את דעתם, או גם השתתפו ומשתתפים בקביעת התוכן של פעילויות שונות במהלך השבוע. הכל מתוך גישה שמאמינה בילד ובכוחות שיש בו לבחור, להיות שותף רלוונטי ולגדול לעמדה אקטיבית חיובית.

במועדוניות שלנו לילדים עם קשיי התנהגות בבת ים, הילדים משתתפים באופן קבוע בבחירת התוכן ובהעברת הפעילות בעצמם ליתר חברי הקבוצה.
בתמונה פעילות מושקעת מאתמול שהעביר אחד הילדים בנושא "חרם ואלימות".

יכול להיות שתתעניין גם ב: