FotorCreated

הנערות מהבית החם בתל אביב מבקרות בצער בעלי חיים

בשבוע שעבר יצאו הנערות מהבית החם שאנחנו מפעילים בתל אביב עבור נערות למשפחות של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בדרום תל אביב, לביקור בסניף של צער בעלי חיים. במהלך הביקור הן זכו לשמוע על הפעילות במקום, על הטיפול שלו זוכים בעלי החיים ואף זכו ללטף ולטפל בחלק מהחיות. הנערות נהנו מאד והתעניינו מאד

יכול להיות שתתעניין גם ב: