FotorCreated

חוגגים את חנוכה במועדונית פז

במועדונית פז, מועדונית יד רחל בשכונת ארמון הנציב בירושלים, נפגשו ההורים והילדים לפעילות חנוכה מיוחדת במינה. הפעילות נפתחה בריקוד"אור וחושך" שהציגו הילדים בפני ההורים ולאחר מכן ישבו כל הורה וילד לפעילות משותפת ומיוחדת. כל הורה וילד קיבלו נר מבריסטול ועל צדו האחד כתבו מהו האור שנמצא בכל ילד ובצדו השני מהו החושך שאתו כל ילד מתמודד – מהם הפחדים שמלווים אותו. בשלב הבא כל משפחה תפרה כרית קטנה שעליה שעליה תפילות לגירוש החלומות הרעים והפחדים. לבסוף כל משפחה הציגה את האור המשותף שיש למשפחה. הייתה התרגשות גדולה

יכול להיות שתתעניין גם ב: