Untitled collage

חודש גבורה וגיבורים במועדונית יד רחל בבית ספר ארגנטינה בירושלים

החודש עסקו במועדוניות שלנו בנושא "גבורה וגיבורים". הפעילויות במועדונית ארגנטינה עסקו בכך שגבורה  יכולה להימדד בנושאים שונים ויומיומיים וכל אחד יכול להיות גיבור בדרך שלו. כל ילד בחר אתגר- על מה היה רוצה להתגבר ושיתף את המדריכות והקבוצה והתקיים על כך שיח כל יום בשיחת סיכום.

במסגרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה סיפרנו סיפורים על ילדים ששרדו בגבורה את כל המלחמה ועשו מעשים קטנים שעזרו להם ולאחרים להתגבר ולעבור את התקופה הנוראית.

ביום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, החלטנו להתמקד בחיילים שעודם בחיים ושומרים עלינו כל היום וכל הלילה. הכנו להם חבילה של ציורים וברכות מכל ילדי המועדונית.

במסגרת פעילות הורים וילדים שמתקיימת אצלנו פעם בשלושה שבועות, כל הורה וילד ישבו ביחד ושיחקו במשחק סולמות ונחשים המשלב בתוכו סיטואציות ושאלות בנושא גבורה.

לבסוף, כפעילות המסכמת את נושא החודש, ערכנו טקס חלוקת תעודות הצטיינות לכל ילד והענקת מדליית הגבורה. על התעודה היה כתוב על מה הילד התגבר במהלך הזמן שלו במועדונית. הילדים התרגשו מאוד לקבל את התעודות וביחד ראינו שהם מתגברים על עצמם באופן יום יומי.

יכול להיות שתתעניין גם ב: