FotorCreated

יוצרים וממחיזים במועדונית יד רחל לגיל הרך

בכל חודש עובדים במועדוניות השונות על פי נושא חודשי. במועדונית "אלונים", מועדונית יד רחל לגיל הרך הפועלת בירושלים, עבדו לאחרונה עם הילדים על הנושא של אני וגופי ועל נושא המשפחה. בנושא אני וגופי הסביר הצוות לילדים, בין היתר, את המושג "מרחב אישי". הם יצרו בובות והמחיזו סיטואציות שונות מחיי היומיום המאפשרות לילדים הקטנים להבין את המושג. אחת הפעילויות שעשו בנושא המשפחה היא יצירה של משפחות בעלי חיים ושיח על מאפיינים משפחתיים

יכול להיות שתתעניין גם ב: