IMG-20160126-WA0002

ימי עיון לראשי צוותים ועו"ס במועדוניות יד רחל

השבוע התקיימו שני ימי עיון לראשי הצוותים והעובדות הסוציאליות של כל המועדוניות שאנחנו מפעילים ברחבי הארץ. ימי העיון עסקו במושג חשוב הלקוח מתיאוריית הסוציותרפיה, תיאוריה המלווה ומכוונת את עבודתנו במועדוניות: האדם בתפקיד. הלמידה כללה ניתוח מאמר הנקרא:" הדרמה הפנימית הכרוכה בקבלת תפקיד בארגון" מאת יוסי טריסט, והתנסות של ראשי הצוותים והעו"ס בלמידה התנסותית. ימי העיון היו מאד משמעותיים ואנו מאמינים כי הם תרמו רבות לעבודה השוטפת במועדוניות. הלמידה וההתמקצעות של אנשי הצוות בעמותה היא ערך חשוב עבורנו מתוך אמונה והבנה שככל שנשקיע בכך, ניטיב בסופו של דבר לא רק עם העובדים שלנו אלא גם עם המטופלים

יכול להיות שתתעניין גם ב: