הקוד האתי של יד רחל:

• ראייה וגישה טיפולית הוליסטית

• מקצועיות ומצוינות

• קשר ערכי מדריך/מטפל- ילד

• כבוד לזולת בכל גיל, מין ודת

• שמירה על כבוד וחיסיון המשפחות והילדים המטופלים

• עבודת צוות איכותית

• מובילות וחדשנות בתוכניות הטיפוליות- חינוכיות

• הצנע לכת

• למידה ושיפור מתמיד תוך מעקב, מדידה והערכה

• התנהלות שקופה ואחראית ע"פ קובץ נהלים מסודר