"הדאגות החומריות של חברי הן הדאגות הרוחניות שלי." 

הרב ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר, ליטא, המאה ה-19

אני מאחלת לצוות העובדים, לתורמים ולמתנדבים של יד רחל שהצרכים החומריים של ילדי ישראל יהיו לצרכים הרוחניים שלכם.

לילי ווייל