• לתרומה בעברה בנקאית:

עבור: יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים
בנק: יו-בנק (מס' בנק 26)
סניף: 288 (כתובת: קרן היסוד 32, י-ם)
מס' ח-ן: 380377

  • לתרומה בצ'ק:

עבור: יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים
כתובת למשלוח הצ'ק: יד רחל, רח' רשב"ג 30, ת.ד. 8093 ירושלים 9108001,ישראל