זהותו של אדם נבנית מהדרך שבה הוא תופס את עצמו ומרגיש כלפי עצמו כמו גם מאיך שהוא חושב שהחברה תופסת את עצמו. לאט לאט במהלך השנים, ילד בונה את זהותו ומעצב אותה. עיצוב זה מושפע רבות מהפידבקים שהוא מקבל מהסביבה והכיוון, התמיכה הליווי והיחס שהוא מקבל מהוריו. אצל הילדים שאיתם אנחנו עובדים ליווי זה של ההורים, פעמים רבות היה לקוי ולעיתים לא היה בכלל.

הרבה ילדים לא זכו להכוונה והשמירה המתאימה שהובילה לבניית זהות עם בטחון עצמי ולכן ילדים אלה יתקשו לזהות ולבטא את יכולותיהם החיוביות וכישוריהם. אצל חלק מהילדים גם המראה הפיסי של גופם מתקשר ישירות לזהותם האישית: ילדים בעלי עור כהה, ילדים שמנים, נמוכים או גבוהים, חובשי משקפיים וכו'. בנוסף הם יתקשו להגדיר  ולשמור על גבולותיהם האישיים ומרחביהם ולכן הם גם עלולים להיות פגיעים יותר. נקודה נוספת היא ההרגלים שהילדים למדו לאורך הזמן. במקרים שבהם הליווי של ההורים היה לקוי, הילדים לא למדו לשמור על הרגלים של הגיינה, של תזונה בריאה. כל אלה בנוסף להעשרה בנושא גוף האדם מבחינה פיסית יוצרים את החשיבות של נושא זה לעבודה במועדונית.

מעלה הקרחות: פעילות העוסקת בקבלת השונה על יתרונותיו וחסרונותיו. הפעילות לקוחה מהאתר של עמותת "ילדים בסיכוי" ומבוססת על הספר מעלה הקרחות של אפרים סידון ויוסי אבולעפיה

אביזרי היגיינה ושימושם: פעילות המזכירה לילדים את השימוש באביזרי הגיינה ובשימוש בהם. הפעילות לקוחה מהאתר של עמותת "ילדים בסיכוי"

זה המרחב שלי: פעילות העוסקתבהגדרת המושג"מרחב אישי" ובחידוד החשיבות שלשמירה על גבולות ופרטיות

גילו לי ש..: פעילות העוסקת בהבחנה בין סודות לגיטימיים לסודות לא לגיטימיים, תוך מתן כלים לילדים להבחין בין סודות אלה וכלים לדרכי פעולה.

מונופול בריאות : משחק המבוסס על מונופול שמטרתו להכיר מגוון של ירקות ופירות והרגלי אכילה בריאים

נספח 1- דוגמא ללוח משחק

נספח2- כרטיסי פירות וירקות

נספח 3- כרטיסי משימה

הגוף שלי הוא אני: פעילות העוסקת בקשר בין דימוי גוף לדימוי עצמי. הפעילות נעשית בעזרת יצירה ועבודה באמצעות אמצעים השלכתיים שדרכם הילדים מבררים עם עצמם את הקשר בין דימוי הגוף לדימוי העצמי שלהם ובטחון עצמי

המרחב הקבוצתי שלנו: פעילות המשלבת עיסוק של כל ילד בחלקים שונים של זהותו ובנוסף משימה קבוצתית העוסקת בנושא המרחב האישי