בעמוד זה תמצאו פעילויות העוסקות בקשר שבין הילד לסביבתו. הפעילויות עוסקות הן בעידוד הילדים לשמירה על סביבה נקייה נעימה ומסודרת, הן בהבנת יחסי הגומלין בינם לבין סביבתם והן בהעשרה על סביבות שונות הנמצאות בחייהם.

הרכבת הסביבתית שלי: פעילות העוסקת ביחסי הגומלין בין הילד לבין סביבתו ומעודדת אותו לקחת חלק פעיל בשמירה על סביבה נעימה

מגדל סביבתי: הפעילות מכוונת את הילדים לקשר בין סביבות שונות לבין סביבתם הפנימית והרגשות שמתעוררות בכל סביבה

שוק המעשים הטובים: הפעילות עוסקת בקשר שבין נתינה ועזרה הדדית לבין סביבה שנעים לחיות בה

בונוס או מינוס על ישראל: פעילות העשרה על ישראל המבוססת על חידון תחרותי בין שתי קבוצות