בעמוד זה תמצאו מגוון פעילויות העוסקות  בעידוד הילדים לעצמאות, בהגדרות שונות למושג חופש וחירות ובשיקוף הרווחים וההפסדים של הילדים מבחירותיהם בחיים.

החופש לבחור: פעילות המלמדת את הילדים שחופש הוא היכולת לבחור ולהחליט החלטות באופן עצמאי בסיטואציות שונות תוך                          התמודדות עם ההשלכות של הבחירות

עצמאי בשטח: פעילות המעודדת את הילדים לעצמאות תוך שיקוף הרווחים והקשיים הטמונים בה

סולם העצמאות שלי: פעילות המעודדת את הילדים לבדוק במה הם יכולים להיות עצמאיים ובמה הם מרגישים שהם לרכוש יותר                                  עצמאות

בינגו חופש: פעילות המעודדת את הילדים לבדוק באילו סיטואציות חיים הם זקוקים לחופש ומה היו רוצים לעשות בחופשות השונות