בעבודתנו הטיפולית עם הילדים אנחנו רוצים לחזק את הדימוי והבטחון העצמי שלהם, ישנה חשיבות רבה בהכוונתם להתבונן ,להדגיש ולהשתמש בצדדים החיוביים והחזקים באישיותם. הרבה פעמים ילדים שמגיעים למועדוניות הטיפוליות מתקשים לראות בעצמם ולהראות לאחרים צדדים אלה ולכן החשיבות של העיסוק בנושא זה.

לו הייתי חיה: פעילות המשלבת צפייה בסרט טבע ועבודה בפלסטלינה שמטרתה לכוון את הילדים להתבונן בתכונותיהם הבולטות

אוטובוס ההעדפות: פעילות המדמה  סיעה באוטובוס שמטרתה לכוון את הילדים לברר מהן העדפותיהם בתחומי חיים שונים

שוק החוזקות והחולשות: פעילות שמטרתה לכוון את הילדים לברר מהן חולשותיהם ומה חוזקותיהם וכיצד הם יכולים לעזור אחד לשני

תפוס את הכשרון: פעילות המורכבת מתחנות שבכל תחנה מתקיים משחק המכוון את הילדים להעלות את כישרונותיהם ותחביביהם