שמות מייסדות עמותת יד רחל וחברי עמותת יד רחל

מישלין טרבס ז"ל, מייסדת
מרלן גרבלר ז"ל, מייסדת

לילי ווייל מייסדת ונשיאה
אילן ברעם, יו"ר ועד מנהל
רו"ח אופיר ברגר, ועד מנהל
רו"ח איתן ביילאר, ועד מנהל

עו"ד מתן גוטמן, יו"ר ועדת ביקורת
רו"ח אמיר חכימיאן, ועדת ביקורת
רו"ח ענבל יהודיוף, ועדת ביקורת

מלכה בינה
אריאל טרבס
אברהם וול
עמנואל וייל
מרים ביילאר
דניאל טרבס
אברהם קושניר
יעקב בראון
פרידה הורביץ
הלל מירון
אורית יוגב
ד"ר יעל דיין
רמי הוכמן