תוכניות אוריינות מיועדות לפתח ולקדם את הילדים בתחומי האוריינות השפתית והחשבונית, תוך מתן מענה לצרכי הילד בכל תחומי ההתפתחות.

לשפה יש תפקידים רבים, באמצעותה ילדים מבטאים את רצונותיהם, צרכיהם, רגשותיהם וחוויותיהם ומתקשרים עם הזולת.  תוכניות אוריינות שלנו נבנו כדי לקדם ילדים בתחומים אלו, תוך דגש על הוראה ישירה של אוצר מילים וידע לשוני של טקסטים נראטיבים.  כל מפגש עם הילד כולל התייחסות לעולמו הרגשי שלו, תוך חיזוק העוצמות הפנימיות של הילד. זאת בהנחה כי ילדים בעלי דימוי עצמי חיובי ויציב ותחושה של מסוגלות , יתמודדו בהצלחה עם האתגרים המשפחתיים והחברתיים שעומדים בפניהם.

I. תוכנית אוריינות בגיל הרך לילדים בסיכון

תקופת הגן היא קריטית בהתפתחותם של ילדים,והם זקוקים לסביבה מפותחת המורכבת ממגוון חוויות כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.  התערבות נכונה ומשמעותית תסייע להתפתחות ולהתקדמות תקינה של הילדים. תוכנית זו נבנתה כדי לקדם ילדים בתחומים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים ותרבותיים תוך דגש על אוריינות חשבונית ושפתית.על ידי פיתוח סביבה אוריינית בגן ובקבוצה נחשוף את הילדים ונפתח בהם סקרנות ומוטיבציה לרכוש את הלשון הכתובה ולהפנים ערכים תרבותיים וחברתיים שהשפה מייצגת ומשרתת וכן גם דרך המשחק המתמטי יאפשר לילד להיות מוכן לקראת משימות חשבון ולהימנע מכשלים מיותרים.התוכנית מבוססת על העקרונות הבאים:

 • עבודה בקבוצות קטנות עם התייחסות לצרכים האישיים של כל ילד בקבוצה.
 • עבודה ממוקדת מטרה באמצעות משחק, יצירה ואמצעי המחשה מגוונים.
 • התאמת תכניות העבודה לנורמות ההתפתחות האופייני לכל גיל וגיל.
 • ראיית הילד על כל מגוון יכולותיו עם התייחסות להיבטים הרגשיים החברתיים. והמוטורים, על פי התפתחותו, תחומי העניין שלו יכולותיו ורצונותיו.
 • התאמה של תוכניות עבודה ממוקדות בתחום האוריינות השפתית .
 • התאמה של תוכניות עבודה ממוקדות בתחום האוריינות החשבונית ומבני חשיבה טרום מספרים.
 • פתוח והרחבת הקשר עם הורי הילדים בתכנית.
 • פיתוח צוות הדרכה מקצועי בתחום הגיל הרך.

מטרות

 • לפתח ולקדם את הילדים בתחומי האוריינות השפתית והחשבונית, תוך מתן מענה לצרכי הילד בכל תחומי ההתפתחות
 • יצירת קשר עם הורי הילדים על מנת להעצימם ולתת להם כלים למשחק ולמידה עם הילד, שיהוו בסיס לחיזוק הקשר הורה- ילד וללמידה משותפת
 • בניית תוכנית עבודה ע"פ רצף התפתחותי בהתאמה לתוצאות תצפיות ומבדקים בתחומי השפה והמוכנות החשבונית
 • בניית ערוצי פעולה משותפים לכל הצוות החינוכי והטיפולי
 • בניית תשתית להטמעת תכנית האוריינות בעיר
 • לקדם השתלבות מלאה של הילדים בחברת הגן
 • חיזוק ושיפור הדימוי העצמי במטרה לאפשר לילד לממש את הפוטנציאל הטמון בו
II. תוכנית אוריינות לילדי בית הספר
חלק מהקשיים שמתמודדים איתם ילדי יד רחל נובעים מהקושי בשפה. הילדים ברובם, אינם חשופים מספיק לשפה המדוברת והכתובה. תוכנית זו, נבנתה כדי לקדם ילדים בתחום השפתי תוך דגש על הוראה ישירה של אוצר מילים וידע לשוני של טקסטים נראטיבים.קריאת ספרים דיאלוגית (משותפת) של מבוגר – ילד תורמת להקניית תהליכים גבוהים של הבנת הנקרא, דרך תכני הסיפורים  הדיאלוג עם המבוגר והפעילויות בעקבות הסיפור, יוכל כל ילד לפתח עירנות מורפו- לשונית, להעמיק את הידע על אוצר מילים,להכיר מגוון תמות ספרותיות  ולהיחשף לעושר הרגשי שפותח בפנינו עולם הספר , עושר המעודד תהליך של מודעות וחשיבה על ההיבטים הרגשיים שאותם חווה הילד במציאות.אנו מפעילים את  תוכניות אוריינות בגני ילדים ובתי ספר בירושלים ובלוד. בשיתוף מחלקות החינוך בעיר.
מטרות:
 • קידום כישורי הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא
 • הרחבת אוצר המילים
 • הקניית ידע מורפולוגי ותחבירי
 • העלאת המודעות לתחומי החוזק האישיים
שותפים: 
קרן ירושלים
ג'וינט ישראל
קרן גלנקור

לתרומות Online

$

הכניסו את הסכום ולחצו על הכפתור

בחר בשיטת תשלום

טוען ...

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: $0.00